Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Trowaves website, ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases van Trowaves. Trowaves respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Trowaves databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd conform hetgeen momenteel technisch mogelijk is. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens van u eventueel worden verwijderd. De Trowaves website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen indien echt noodzakelijk ter beschikking stellen aan vervangers van Trowaves activiteiten en nooit aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere niet naar een persoon herleidbare gegevens over de Trowaves website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stem je ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en sta je ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Cookies:

Wanneer je deze website bezoekt, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan onze website. Wij verzamelen deze informatie om uw bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van uw bezoek aan onze website worden de “session cookies” verwijderd.

Cookies zijn stukjes software die wij naar uw internetbrowser sturen. Deze internetbrowser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u cookies ontvangt of als er cookies worden geweigerd.

Ook registreren wij eventueel door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

Google Analytics:

Trowaves maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de Trowaves website.